REGLEMENT

REGLER FOR KUNDER I HUNDEBARNEHAGEN AS

Vaksinasjoner:

Dokumentasjon på vaksinasjon ( DHPPI) (valpesyke, leverbetennelse, parvo, kennelhoste) må være fremvist før oppstart i hundebarnehagen. Det må tas årlig vaksine for å gå i hundebarnehagen. Oppdatert vaksinebevis sendes pr mail til post@hundebarnehagen.no årlig.

Ved mangel på gyldig dokumentasjon, kan vi dessverre ikke tillate opphold hos oss.

Sosialisert, ikke aggressive hunder:

Våre kunder må være godt sosialisert med andre mennesker, og helst andre hunder. Det er viktig at du som eier gjør en ansvarlig vurdering på dette, og gjør oss oppmerksom på dersom det er forhold knyttet til hundens adferd og eventuelle spesielle erfaringer som vi bør være oppmerksomme på. Dette av hensyn til personalets sikkerhet, samt andre kunder av oss. Dersom vi opplever at hundens adferd er truende eller oppleves usikker kan dette resultere i at oppholde må avsluttes og eier eller eiers stedfortredende vil bes om å hente hunden. Dette vil bli vurdert fra tilfelle til tilfelle. Våre luftegårder er avgrenset med høyt gjerde i forhold til Mattilsynets krav, men skulle en hund allikevel klare å hoppe over dette gjerdet så har Hundebarnehagen intet ansvar for dette.

Løpetid:

Tisper med løpetid kan medføre høyt stressnivå spesielt for hann-hundene, og kan påvirke kvaliteten på oppholdet for øvrige kunder. De kan også endre adferd i forbindelse med dette. På bakgrunn av dette har vi konkludert med at vi dessverre må si nei til at tisper med løpetid kan komme i Hundebarnehagen i en periode på 4 uker fra løpetid er oppdaget. Dere vil da ikke motta faktura for neste mnd som kompensasjon.

Sykdom eller skade:

Eier er pliktet til å opplyse om hunden er syk, har vært syk eller om den har vært skadet det siste året. Det samme gjelder dersom eier mener hunden ikke er egnet til å være ute i løpegårdene, det er fare for at hunden kan prøve å rømme derfra, eller skade seg selv. Skulle noe inntreffe i løpet av oppholdet hos oss vil vi kontakte eier, og veterinær om nødvendig, omgående. Eier må selv dekke kostnader for konsultasjon hos veterinær og nødvendig behandling. Hundebarnehagen kan ikke gjøres økonomisk ansvarlig for skade eller sykdom som følge av forhold før, under eller etter oppholdet. Vi anbefaler alle hundeeiere å forsikre hunden sin.

Ved syke/smittsom sykdom blant hundene kan Hundebarnehagen pålegge eier å holde hunder som er syke/smittsomme hjemme til sykdommen/smitten er over. Dette på eiers regning.

Hundebarnehagen vil til enhver tid følge Mattilsynets oppfordringer når det kommer til hundehold og sosiale sammenkomster ved sykdom o.l. Ved tap av dager i Hundebarnehagen går dette på eiers regning.

Uteblitte dager:

Ved uteblitte dager fra eiers side kan disse tas igjen innen utgangen av mnd etter, så sant man har informert i god tid at man ikke kommer, og så sant vi har kapasitet til å ta imot. Om vi ikke har kapasitet til det, eller eier ikke kan ta igjen tapt dag før utgangen av mnd etter, bortfaller disse dagene.

Annet:

Man får ikke fratrekk på faktura for røde dager, helligdager o.l som Hundebarnehagen holder stengt. (I løpet av 1 års periode går dette opp i opp med dager det betales for)

Men man mottar ikke faktura for juli mnd da Hundebarnehagen holdes feriestengt. Det er da kun åpent i vårt pensjonat (døgnpass).

Er ikke faktura betalt innen fristen, kan Hundebarnehagen AS forbeholde seg retten til å utestenge hunden frem til betaling er mottatt. Dette på eiers regning.

Hundebarnehagen fraskriver seg ethvert ansvar for konflikter som oppstår I luftegården under åpningstiden.

Disse reglene kan bli oppdatert med 1-en måneds varsel. Hundeeier plikter å sette seg inn og følge med på eventuelle oppdateringer av disse reglene på vår hjemmeside www.hundebarnehage.com .

Oppsigelse må skje før den 15.hver mnd for å slippe å betale for neste mnd.

Nesbru 9.september 2021