Easy treat

Belønningspasta.. Brukes til å fylle aktiviseringsleker som f.eks Kong Classic. Gir langvarig lek og aktivisering. 

kr 166,00